Ренате Майер

20 въпроса към… Ренате Майер

Тя е модел, икономист и психолог. Тя е жената с много лица – Ренате Майер

Животът и работата ѝ преминават между Лондон и Ню Йорк. Започва да се занимава с моделство още 6-годишна, а на 13 е най-младата студентка в Германия, като е поканена от университета в Хамбург да учи бакалавърска степен по икономика. Все пак завършва икономика в Harvard’s Extension School и в момента изучава – психология.

Модата обаче я следва през целия ѝ живот. Списания по цял свят публикуват нейни снимки, стои на първия ред на модните дефилета в Лондон, Ню Йорк и Милано, а преди няколко месеца дефилира и на London Fashion Week. Появи се на червения килим в Кан в ослепителен тоалет от Sofia Borisova, а ние нямахме търпение да ѝ зададем нашите 20 въпроса…

She is a model, economist and psychologist. She is a woman with so many faces – Renate Meyer

Her life and work pass between London and New York. She started modeling at the age of 6, and at the age of 13 she was the youngest student in Germany, who was invited by the University of Hamburg to study for a bachelor’s degree in economics. However, he graduated in economics from Harvard’s Extension School and is currently studying psychology.

However, fashion followed her throughout her life. Magazines around the world publish her photos, she is sitting at the front row of fashion shows in London, New York and Milan, and a few months ago she was modeling at London Fashion Week. She appeared on the red carpet in Cannes in a dazzling outfit by Sofia Borisova, and we couldn’t wait to ask her our 20 questions…

Ренате Майер

The first thing I do in the morning is… practice gratitude.
Първото нещо, което правя сутрин е… да благодаря за новия ден.

 

I never leave home without… my phone, keys, lip balm, my lucky charm and hand sanitizer.
Никога не излизам от къщи без… телефон, ключове, балсам за устни, моят талисман за късмет и дезинфектант за ръце.

 

My favorite garment in my wardrobe is… the first designer dress I ever bought myself: a Prada Limited Edition from SS 16.
Любимата дреха в гардероба ми е… първата дизайнерска рокля, която си купих: Prada Limited Edition от SS 16.Ренате Майер

The only thing I will brag about is… what amazing family and friends I’ve got.
Единственото нещо, за което ще се похваля e… какво страхотно семейство и приятели имам.

 

If I have to describe my personal style in one word it is… elegant.
Ако трябва да опиша моя личен стил с една дума е… елегантен.

 

My favorite designers are… Chanel, Hermés and Oscar De La Renta.
Моите любими дизайнери са… Chanel, Hermés and Oscar De La Renta.

 

The greatest pleasure is… being surrounded by inspiring and loving people.
Най-голямото удоволствие е… да бъдеш заобиколен от вдъхновяващи и обичащи хора.

 

The most exciting person I’ve ever met is… my boyfriend — Richard Hains. He truly is the most extraordinary and inspiring human being.
Най-вълнуващият човек, който някога съм срещала е… моят приятел – Ричард Хейнс. Той наистина е най-необикновеният и вдъхновяващ човек.

Ренате Майер

The person I would like to meet is… Diane von Fusternberg — a true fashion icon and inspiration.
Личността, с която бих искала да се срещна е… Даян фон Фюрстенберг — истинска модна икона и вдъхновение.

 

Something people don’t know about me is… I am slightly OCD.
Нещо, което хората не знаят за мен е… Имам леко ОКР (Обсесивно-компулсивно разстройство).

Ренате МайерThe last thing I searched for on Google was… the weather.
Последното нещо, което търсих в Google беше… Прогнозата за времето.ю

 

What do the “spotlights” take from me… my privacy, to a certain extend. But, at the end of the day, it’s all about finding a balance.
Какво ми взимат „светлините на прожекторите“… моeто лично пространство, до известна степен. Но в края на деня всичко е в намирането на баланс.

Ренате МайерI keep shape with… pilates and a healthy diet.
Поддържам форма с… пилатес и здравословно хранене.

 

The cosmetics I use… Shiseido, Estee Lauder, Dior.
Козметиката, която използвам е… Shiseido, Estee Lauder, Dior.

 

My favorite place to travel… any place with an exciting history and a rich culture.
Моето любимо място за пътуване… всяко място с вълнуваща история и богата култура.

 

The thing I’ve always wanted to do is… make the world a slightly better place.
Нещото, което винаги съм искала да направя e… да направя света малко по-добро място.

Ренате МайерThe best life advice I’ve ever received is… a quote by Rainer Maria Rilke from his “Letters to a Young Poet”:

“I would like to beg you, dear Sir, as well as I can, to have patience with everything unresolved in your heart and to try to love the questions themselves as if they were locked rooms or books written in a very foreign language. Don’t search for the answers, which could not be given to you now, because you would not be able to live them. And the point is, to live everything. Live the questions now. Perhaps then, someday far in the future, you will gradually, without even noticing it, live your way into the answer.”

Най-добрият житейски съвет, който съм получавала е… цитат на Райнер Мария Рилке от неговите „Писма до един млад поет“:

„Бих искал да ви помоля, скъпи господине, доколкото мога, да имате търпение с всичко неразрешено в сърцето ви и да се опитате да обичате самите въпроси, сякаш са заключени стаи или книги, написани на много чужд език. Не търсете отговорите, които не биха могли да ви бъдат дадени сега, защото не бихте могли да ги изживеете. И смисълът е да живеете всичко. Изживейте въпросите сега. Може би тогава, някой ден далеч в бъдещето, вие постепенно, без дори да го забележите, ще изживеете пътя си към отговора.”

 

The perfume that describes me perfectly is… Chanel N.5.
Парфюмът, който отлично ме описва е… Chanel N.5.

Ренате МайерThe best thing about my profession is… that I can help people have a better life quality.
Най-хубавото нещо в професията ми е… че мога да помогна на хората да имат по-добро качество на живот.

 

My Code Fashion is… gratitude.
Моят Code Fashion е… благодарност.

Ренате Майер

 

Снимки: Личен архив / Getty Images

Александра Томова e главен редактор на сайта codefashion.bg. Тя е с бакалавърска степен Испанска филология и магистър Журналистика и медии. Нейната страст са модата, литературата, новите технологии. Работи като редактор и сценарист на предванията в ефира на Code Fashion TV. Занимава се още и с видео монтаж и постпродукция на телевизионно съдържание.