„Кожата е органът с най-голяма памет. От това как ще се грижим за нея от ранна детска възраст, от новородени, зависи как тя ще се отблагодари на нас след 40-годишна въз