Сигурно, често пъти сте се питали, какви са тези момичета, които в последните години често пъти ни разказват своето ежедневие и кому е нужно това. Разказват ни къде п