Шведската компания се изправя срещу практиката на планираното остаряване на продуктите, която допринася за негативната статистика, отчетена от ООН     19 април 2021 г