Всяка храна съдържа хранителна стойност. Калориите са показател, единица, която измерва енергия, която храните носят, според Live Science. Калориите са основен показател