Менструация. Мръсна дума за повечето жени и за, може би, всички мъже. Онези няколко дни от месеца, в които жените сме поставени в една 24-часова кървава ситуация, която