TREND OF THE WEEK: Дрехи за всяка ситуация от AKASHA

С екипа на Code Fashion винаги се стараем да ви запознаваме с най-актуалните модни тенденции и първи да ви срещаме с тях отблизо. Огромно удоволствие е, че въпреки световната ситуация, българската мода не спира да ни изненадва с нови имена, кройки и хрумки.

През есента и зимата по традиция залагаме повече на класическите визии, затова ви предлагаме да им се насладите чрез дрехи, сътворени в България. Тази седмица в TREND OF THE WEEK ще ви запознаем отблизо с Ивет Добранчева и нейната сбъдната мечта – AKASHA CLOTHES. Ивет е типична мечтателка и преди две години решава да стартира собствена модна линия. Започва с няколко модела, които толкова бързо се харесват, че няма как да не продължи. След лутане из складове за платове попада на прекрасни десени, от които незнайно защо някой се е отказал. Те обаче отключват твореца у нея, а тя им вдъхва живот и идеите й бързо се превръщат в цялостна колекция и дори в нещо още по-голямо – концепция за устойчиво производство. Така неусетно от 3-4, моделите стават 15 и се разпродават още на първата седмица.

Към днешна дата колекциите на AKASHA са няколко, а клиентите многобройни. Но Ивет казва, че никога няма да забрави какво е било усещането, когато за първи път вижда облечени нейните творения. Този гъдел в душата се повтаря всеки път, когато получава снимки от нейните клиенти, сред които има дами от всякакви професионални среди.

Едно от основните преимущества на бранда е, че се старае да предложи визии за всяка една житейска ситуация, като създават моделите освен в стандартните размери и в такива по поръчка за конкретната дамска фигура.

Как не бива да чакаме точното време, за да стартираме и откъде е изскочило нестандартното име за марката? На какви дрехи да залагаме в ежедневието си и има ли място в гардеробите ни за повече българска мода? Всичко това в сладкия ни разговор с Ивет тук:

 

А на нашия профил в INSTAGRAM те очаква и специален Giveaway, в който ще можеш да си спечелиш нещо от марката. Побързай!

Официални правила за участие в игра „Инстаграм Giveaway“

Организатори на Играта са  Код Фешън  и Akasha

Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 05.11.2021 до 12.11.2021 г., включително.

Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие

Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

Награда e ваучер.

Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта  и да притежава валиден профил в платформата INSTAGRAM

6.2. в срока на Играта да са последвали профила на  Code Fashion и Akasha в INSTAGRAM

6.3. в срока на Играта да отбележат един свой приятел в коментар на страницата

6.4. в срока на Играта да коментират с отговор на въпрос в страницата

6.5. След приключване на периода на Играта, на случаен принцип ще се избеre печеливш

6.6. Печеливш Участниk ще бъдe обявен на страницата  в срок до __30_ дни, считано от избирането им. Всеки печеливш Участник следва да предостави на Организатора свой валиден адрес за доставка и телефон в срок до 10 дни, считано от обявяване на печелившите Участници. Предоставянето на адрес за доставка и телефон на Организатора, следва да стане по електронен път след като обаждане от Организатора,

6.7. Наградaта ще бъде доставена от Организаторите напълно безплатно с куриер до всеки печеливш Участник в срок от 45 работни дни. При отсъствие на печелившите Участници на посочения адрес за получаване при извършване на доставката, на същия ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата след представяне на документ за самоличност. И в този случай печелившият Участник не дължи никакви парични суми за получаване на доставката. При заявено желание от страна на печелившия Участник, той/тя може да получи наградата си и лично на адреса на управление на Организатора .след предварителна уговорка с представители на Организатора за дата и час на получаване на наградата.

Ограничения

Всеки Участник може да спечели само една награда.

Обща информация за наградите и печелившите Участници

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

9.1. Че е запознат , приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

9.2. Че отговаря на условията за участие в Играта и е съгласен да участва доброволно в нея;

9.3. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта;

Лични данни

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

10.1. Че доброволно, за целите на участието си в Играта, е предоставил на Организаторите своите лични данни и данни за контакт включително, но не само:  INSTAGRAM профил, име и фамилия, електронна поща и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

10.2. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни  и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;

10.3. Че е съгласен Организаторите, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта и доставката на спечелените награди.

10.4. Участникът се съгласява, че е съгласен Организаторите да разкриват и/или предоставят на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и доставка на спечелените награди.

Гаранции на Организаторите

Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организаторите.

 

 

Елица Стойчева

Елица Стойчева е завършила бакалавър Международни отношения, а след това тристранна магистратура Медии и комуникации в DFH, Deutschland и Université Nice-Sophia-Antipolis, Nice, France. Тя пише за различни сайтове и списания. Нейната страст са телевизията, рекламата, fashion събитията, биографичните мемоари, хубавите музеи и пътуванията. Освен като журналист, Елица работи и като дигитален маркетолог за едни от най- големите български брандове. Като лице на модната телевизия Code Fashion не спира да ни информира кой е властващият тренд всяка седмица в нейната авторска рубрика Trend of the week.